RESEARCH
Design and Manufacturing
RESEARCH INTERESTS
 • 3D/4D Printing
  LIAO Wei-Hsin, SONG Xu, WANG Changling Charlie, WONG Hay
 • CAD/CAM
  SONG Xu, WANG Changling Charlie, WONG Hay
 • Design Automation
  WANG Changling Charlie
 • Generative Design
  SONG Xu, WANG Changling Charlie, WONG Hay
 • In-Sit Process Monitoring and Quality Control
  WONG Hay
 • Manufacturing Process Modeling
  WANG Changling Charlie, ZHANG Weizhao
 • Manufacturing Process Planning
  WANG Changling Charlie
 • Manufacturing Process Simulation
  SONG Xu, ZHANG Weizhao
 • Micro-manufacturing
  SONG Xu
 • Nanomanufacturing
  CHEN Shih-Chi
 • Precision Machine Design
  CHEN Shih-Chi, LIAO Wei-Hsin
 • Processing of Composites
  WANG Changling Charlie, ZHANG Weizhao
 • Robot Design
  AU Kwok Wai Samuel, CHENG Shing Shin, WANG Changling Charlie
 • Solid and Physical Modeling
  SONG Xu, WANG Changling Charlie, ZHANG Weizhao
 • Surface Texturing
  SONG Xu