RESEARCH
Energy / Building / Environmental Technologies
RESEARCH INTERESTS
 • Advanced Optical Diagnostics
  REN Wei
 • Combustion And Propulsion
  REN Wei
 • Electricity Markets
  XU Yunjian
 • Electrocatalysis in Fuel Cells
  CHEN Yongsheng
 • Energy Conversion And Storage
  LU Yi-Chun
 • Energy Harvesting from Vibration & Human Motion
  LIAO Wei-Hsin, ZI Yunlong
 • Energy-efficient Building
  CHEN Chun
 • Fuel Processing
  CHEN Yongsheng
 • Nano Materials For Energy Conversion
  ZI Yunlong
 • Nanomanufacturing For Energy Application
  CHEN Shih-Chi
 • Nanomaterials For Energy Storage
  ZHANG Li
 • New-energy Vehicles
  XU Yangsheng
 • Novel Mechanical Energy Harvesting From Renewable Resources
  ZI Yunlong
 • Power System Control And Optimization
  XU Yunjian
 • Self-powered Systems
  LIAO Wei-Hsin, ZI Yunlong
 • Thermoelectric Energy Conversion
  XU Dongyan